Un ricordo di Jørgen Krogh

Il 5 novembre 2011 è mancato Jørgen Krogh, il nostro stimato collega che è stato lettore di Lingua Danese all’Università di Milano e di Pisa, oltre che direttore dell’Istituto di Cultura Danese a Milano negli anni Settanta e Ottanta. Molti studenti italiani hanno imparato il danese con lui. Pubblichiamo di seguito il necrologio scritto in danese da Jørgen Stender Clausen, professore di Lingue e Letterature Nordiche all’Università di Pisa, che conosceva bene Jørgen Krogh.

Lørdag den 5. november døde min gode ven og dygtige medarbejder gennem mange år Jørgen Krogh. Han blev ramt af en hjerneblødning og døde umiddelbart derefter.

            Jørgen Krogh var cand.mag. i fransk fra Københavns Universitet og underviste i en årrække i fransk og i dansk for udlændinge på forskellige aftenskoler.

            I 1972 blev han direktør for Det danske Kulturinstitut i Milano, hvor han arbejdede  indtil instituttet blev lukket for godt en snes år siden. I alle disse år hvor han blandt andet arrangerede ”biblioteksrejser” til Danmark, dvs. hvor han efter et kort introduktionsseminar i Italien guidede italienske bibliotekarer under deres studieophold i Danmark. Han blev i det hele taget en god dansk kulturudsending, og der var mange der nød godt af hans ekspertise og evne til at arrangere internationale konferencer. Fx. det store filmarrangement  ”L’ opera di Carl Th. Dreyer ” fra 1984, hvor det lykkedes Krogh i samarbejde med Veronas kulturborgmester og med Det danske Filmuseum og Filminstituttet at få opført samtlige Th.Dreyers film. Der deltog en række internationalt kendte Dreyer-eksperter,  og konferencens akter blev i 1987 udgivet af Andrea Martini og trykt af det ansete venetianske forlag Marsilio med titlen Il Cinema di Dreyer. Bogen omfatter foruden en lang række artikler også en omfattende bibliografi og filmografi.

            Men Jørgen Krogh udførte også en omfattende danskundervisning dels i Det danske Selskabs lokaler på domkirkepladsen dels som dansk lektor på Milano universitetet. Ved Instituttets lukning blev han dansk lektor ved Pisa Universitet, hvor han var medvirkende til at faget Nordisk Sprog og Litteratur fik en stor opblomstring. Og han opnåede, takket være sin sprogundervisning, at medvirke til uddannelsen  af snesevis af cand. mag.’er med en fireårig studieordning samt, efter studiereformen i 2002, en mængde bachelor-kandidater og adskillige kandidater med en fem-årig master-uddannelse i dansk.

Jørgen var et kultiveret og engageret menneske samt meget kompetent hvad angår dansk sprog, og han var utrolig vellidt af sine studerende, som klarede sig fint også i internationale sammenhænge.

            Endelig kan det anføres, at han gerne deltog i de aktiviteter, der verører de danske lektorers irksomhed i udlandet, og at han selv arrangerede et såkaldt regions-møde her i Pisa i 2005.

 Jørgen Stender Clausen