Convegno: Scrittori e artisti nordici a Roma, Roma 6-7 aprile 2017

Ecco il programma del Convegno

Nordeuropeiska författare och konstnärer i Rom 1780–1950

Konferens vid de svenska och danska instituten. 6-7 april 2017

Program 6 april, Svenska Institutet i Rom, Via Omero, 14, 00197 Roma

Telefon: +39 06 320 1596

 

 9.00 Symposiet öppnas (Roland Lysell, Mattias Pirholt)

9.30 Keynote I: Carina Burman (Uppsala universitet, Litteraturvetenskap)

            1700-talsresnären Gustaf af Silléns resedagbok

10.30 Kaffe

11.00 Mikael Ahlund (Uppsala universitet)

            Louis Masreliez och Carl August Ehrensvärd i Rom

11.30 Lotte Thrane (Københavns universitet) 

Drømmen om Italien

12.00 Torsten Gunnarsson (Nationalmuseum, Stockholm)

Rom och Italien som katalysator för utvecklingen av nordiskt friluftsmåleri 12.30 Lunch

13.30 Mattias Pirholt (Södertörn högskola)

Goethe som etnograf. En kulturanalytisk studie av Das römische Carneval

14.00 Henrik Knif (Sv. litteratursällskapet i Finland)

            I Sergels fotspår. Erik Cainbergs hemliga liv i Rom

14.30 Karin Aspenberg (Karlstad universitet)

            Rom, revolt, ruiner

15.00 Kaffe

15.30 Roland Lysell (Stockholms universitet)

            Roms betydelse för engelska romantiska poeter

16.00 Andreas Wahlberg (Stockholms universitet)

Utom all beröring. Om P. D. A. Atterboms möte med bildhuggarkonsten under resan i Italien

16.30 Hélène Ohlsson (Stockholms universitet)

            ”Pure poetry!!” – The Self-Representation of Emelie Högqvist in Rome 1842-43

             

19.30 Middag på La Campana, Vicolo della Campana, 18, 00186 Roma

 

 Program 7 april, Danska Institutet i Rom, Via Omero, 18, 00197 Roma

Telefon: +39 06 326 5931

 

9.00 Keynete II: Jacob Bøggild, (Syddansk universitet)

Hans Christian Andersen och Roms betydelse för honom

10.00 Carl Johan Olsson (Nationalmuseum)

            Rom efter Rom. Gustaf Wilhelm Palm efter Gustaf Wilhelm Palm

10.30 Kaffe

11.00 Carina Lidström (Örebro universitet)

            Rom och Italien i Amalia Lundebergs reseberättelse 1848   

11.30 Elena Balzamo (Ecole pratique des Hautes Etudes Paris.)

            ”Ingenting är heligt för en sappör”. Strindberg och den eviga staden

12.00 Astrid Regnell (Linnéuniversitetet)

Rom i fantasin och i verkligheten [om Strindberg]

12.30 Lunch

13.30 Peter Henning (Lunds universitet)

Kampen om ett döende Rom. Heidenstams Hans Alienus

14.00 Anna Smedberg Bondesson (Högskolan i Kristianstad)

Lagerlöfs kvinnliga konstnärsroman i sekelskiftets skandinaviska Rom

14.30 Yvonne Leffler (Göteborgs universitet)

Italienska passioner och identitetskonstruktion i svensk sekelskiftesprosa  

15.00 Kaffe

15.30 Lars Berggren (Svenska Institutet i Rom)

Roms förvandling genom de offentliga monumentens resande i det post-risorgimentala Rom

16.00 Mikael Andersson (Åbo Akademi)

            Hendrik Christian Andersens (1872–1940) liv och arbete i Rom

16.30 Leena Ellittä (Helsingfors)

            Helena Westermarck in Italy