Barnboken 2014: Call for papers

2014: 100-årsjubileernas

år

 2014 är året för flera 100-årsjubileer i den nordiska barnlitteraturen.

Teskedsgummans pappa, Alf Prøysen, verssmeden Britt G. Hallqvist och

internationellt erkända Tove Jansson föddes alla 1914. Barnboken – tidskrift

för barnlitteraturforskning uppmärksammar hundraårsminnet av dessa tre

författare med ett temanummer om deras gärning.

 Britt G. Hallqvist 100 år

Britt G. Hallqvists (1914–1997) insatser för svensk

barnlitteratur är mångsidiga och djupgående. Det var ett fullödigt

författarskap som trädde fram redan med debuten 1950 med Rappens på Blåsopp

och sedan fortsatte över flera barn- och ungdomsböcker, ett otal dikt- och

verssamlingar, dramatik, religiöst präglade andaktsböcker och psalmer för barn.

 Som översättare och introduktör är hon minst lika viktig. Vi

finner hennes namn på åtskilliga klassiker, som Rudyard Kiplings Djungelboken,

E. B. Whites Min vän Charlotta, Laura Ingalls Wilders Det lilla huset

på prärien och J. R. R. Tolkiens Bilbo – en hobbits äventyr. Nämnas

bör också hennes omistliga översättningar av nonsensvers av Edward Lear, Sylvia

Plath, T. S. Eliot och James Krüss.

 Tove Jansson 100 år

Den världskända författaren och konstnären Tove Jansson

(1914–2001) debuterade i bokform 1945 med en kortare berättelse om

mumintrollens väg till mumindalen, kallad Småtrollen och den stora

översvämningen. Hennes multimediala konstnärskap har varit föremål för

forskning såväl i Sverige som internationellt, inte minst genom Boel Westins

stora biografi Tove Jansson: ord, bild, liv (2007) som utges på flera

språk under 2014.

 Tove Janssons samlade verk som författare och konstnär

sträcker sig över sjuttio års tid och omfattar en bred repertoar av konstarter

och estetiska uttryck. Muminvärlden är ett eget universum, förmedlat till oss

genom illustrerade böcker, bilderböcker, serier, teater, film och TV-serier. Under

1950-talet blev Tove Jansson en internationell megastjärna genom den tecknade

muminserien. Hon skrev romaner, noveller och dramatik för vuxna och var under

många år verksam som politisk tecknare och illustratör.  Hon har också

illustrerat andra författares verk.

 Barnboken välkomnar artiklar om Tove Jansson och

hennes breda repertoar inom följande teman: crossover och multimedialitet,

ideologi och filosofi, självbiografi och autofiktion, ensamhet och isolering,

barndom och vuxenhet.

 Alf Prøysen 100 år

Den norske författaren och visdiktaren Alf Prøysen

(1914–1970) var en viktig kulturpersonlighet i Norge. Han skrev inte bara

romaner, noveller och visor för barn och vuxna, utan var även engagerad i

teater, radio, TV, skivinspelningar och insamling av folkliga visor. Bland

annat arbetade han i många år med barnprogram i norsk radio och TV samt

översatte barnlitterära klassiker till norska.

 Alf Prøysen debuterade 1948 med en vissamling för vuxna. Som

barnboksförfattare debuterade han året efter, med Lillebrors visor, men

mest känd i hans produktion är de fyra böckerna om Teskjekjerringa,

Teskedsgumman på svenska och Mrs. Pepperpot på engelska, den lilla tanten som

när som helst krymper till en teskeds storlek. Hon introducerades i

Samvirkelagenes medlemsblad Kooperatøren där Prøysen hade en egen sida

för barn 1950–1960. I bokform utkom Teskedsgumman på svenska 1955, två

år innan den utkom på norska. Berättelserna om den lilla gumman har översatts

till över 20 språk.

 Vi välkomnar proposals och artiklar till följande datum:

Deadline för proposals: 20 januari 2014

Deadline för artiklar: 21 april 2014

 Artiklarna kommer att publiceras under hösten 2014 och får

inte tidigare ha publicerats i andra sammanhang. Texter på max 30 000 tecken

inkl. blanksteg skickas per e-post till barnboken@sbi.kb.se

och ska inkludera:

 1) Artikelns titel

2) Kort biografisk information (ca 50 ord) inkl. skribentens

namn, affiliation och e-postadress

3) Abstract (ca 300 ord) och keywords, båda på engelska

 Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning ges

ut av Svenska barnboksinstitutet. Samtliga artiklar som publiceras genomgår en

peer review-process och publiceras med Open Access. Publiceringsspråk är

svenska, norska, danska och engelska.

 Redaktionsrådet består av docent Björn Sundmark, fil dr Åsa

Warnqvist (redaktör) och docent Mia Österlund (vetenskaplig redaktör under

2013). Tidskriften ges ut med stöd från Vetenskapsrådet.

 För mer information se tidskriftens webbsida www.barnboken.net eller kontakta:

Svenska barnboksinstitutet

Åsa Warnqvist

Odengatan 61

113 22

Stockholm

Tel: 08-54

54 20 51.

E-post: barnboken@sbi.kb.se